Koszyk 0 - 0zł
 - 
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Polish
 - 
pl
 • Regulamin sklepu internetowego LeSabre

  § 1 Dane dotyczące firmy LeSabre, adresu jej siedziby i miejsca prowadzenia działalności

  1. LeSabre jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Keep Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mariensztat 8, 00-302 Warszawa, posiadającej numer NIP 118-209-30-53 oraz numer REGON 146756696, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
  2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania transakcji w sklepie internetowym LeSabre dostępnego pod adresem strony internetowej www.lesabre.pl oraz www.lesabre.eu
  3. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.
  4. Kontakt z firmą LeSabre możliwy jest w następujących formach:
  1. drogą pocztową – adres do doręczeń: LeSabre, ul. Mariensztat 8, 00-302 Warszawa
  2. za pomocą poczty elektronicznej – adres e-mail: info@lesabre.pl
  3. telefonicznie – nr-y telefonów:   +48 733 845 854
  4. Szczegółowe informacje dotyczące danych kontaktowych firmy znajdują się w zakładce „Kontakt”.

  § 2 Określenie rodzaju i zakresu usług

  Sklep internetowy LeSabre prowadzi sprzedaż zegarków i wyrobów biżuteryjnych za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę  www.lesabre.pl oraz www.lesabre.eu

  § 4 Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

  1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych LeSabre są cenami brutto (zawierają podatek VAT, rozliczany w fakturze VAT-marża).

  Sposób złożenia i odbioru zamówienia

  1. Celem złożenia zamówienia na wybrany towar należy w pierwszej kolejności dodać wybrany artykuł do Koszyka. Kupujący może w Koszyku dokonać zmiany ilości poszczególnych artykułów oraz ewentualnie usunąć już wybrane produkty. Kupujący może również dokonać wyboru dodatkowych opcji [np. ubezpieczenia przesyłki, sposobu dostawy], których wartość wraz z wartością całego zamówienia zostanie każdorazowo uwidoczniona na karcie informacyjnej. Po dokonaniu powyższych czynności określany jest kompletny koszt realizacji zamówienia.
  2. Złożenie zamówienia dokonuje się poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Kupujący przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności.
  3. Oprócz podstawowej procedury składania zamówienia opisanej w punkcie poprzedzającym, istnieje również możliwość złożenia zamówienia za pomocą poczty elektronicznej, a w szczególnych przypadkach również telefonicznie.
  4. Towar jest dostarczany na adres wskazany w formularzu zamówienia.
  5. Kupujący ma możliwość wyboru jednego z następujących sposobów odbioru zamówienia:
  • Przesyłka kurierska
  • Odbiór osobisty w siedzibie firmy.
  1. W przypadku przesyłki kurierskiej, koszty dostarczenia towaru wynoszą:
  • przy płatności dokonanej przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego  0 zł
  1. W przypadku odbioru osobistego, o możliwości odebrania zamówionego towaru, Kupujący informowany jest drogą e-mailową lub telefonicznie.
  2. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia na wskazany adres e-mail.

  Formy płatności

  1. Możliwe są następujące formy płatności:
  2. Przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy LeSabre

  Keep Invest sp. z o.o.

  ul. Mariensztat 8

  00-302 Warszawa;

  PKO Bank Polski

  Konto dla wpłat w walucie PLN:

  84 1020 1026 0000 1102 0442 5674

  Konto dla wpłat w walucie EUR:

  BIC: BPKOPLPW

  PL81 1020 1026 0000 1902 0442 5724

  1. Płatność za pobraniem – płatność gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki;
  2. Płatność w siedzibie firmy – płatność gotówką, karta kredytową lub płatniczą.
  3. Płatność w systemie Dotpay – przelew na konto, płatność kartą kredytową, płatność paypal
  4. Płatność w systemie PayPal

  Czas realizacji zamówienia

  1. Dostawy towarów zakupionych w sklepie internetowym LeSabre realizowane są przez firmy kurierskie DPD Polska, DHL i są ubezpieczone.

  Czas realizacji zamówienia wynosi 2 dni robocze.

  Możliwe jest również ustalenie innego terminu realizacji zamówienia w porozumieniu z Kupującym.

  1. Jeżeli czas realizacji z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, miałby się wydłużyć, Zamawiający informowany jest niezwłocznie o opóźnieniu i będzie mógł wydać dyspozycję o dalszej realizacji zamówienia przy uwzględnieniu nowego terminu realizacji lub zrezygnować z realizacji zamówienia w całości lub w części..

  § 5 Tryb postępowania reklamacyjnego

  1. W przypadku wystąpienia sytuacji niezgodności zakupionego w sklepie LeSabre towaru z umową, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tego tytułu przez 2 lata od daty zakupu. Kupujący traci uprawnienia określone w w/ ustawie, jeżeli przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.
  2. W przypadku wystąpienia niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności, żądania odnośnie sposobu realizacji wynikających z niezgodności uprawnień, wraz z kartą gwarancyjną/certyfikatem i dowodem zakupu należy odesłać na adres Sprzedawcy. Kupujący może skorzystać również z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej sklepu. Określając sposób realizacji zobowiązań Sprzedawcy, Kupujący ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wiążą się z nadmiernymi kosztami. W takiej sytuacji, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy.
  3. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Kupującego wiąże się z dostawą naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sprzedawca. Warunkiem przyjęcia przesyłki zwrotnej przez Sprzedającego jest wpisanie na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość”, ceny zakupu odsyłanego towaru. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia. Przesyłki, dla których na liście przewozowym nie będzie wpisanej deklarowanej wartości ubezpieczenia, nie będą przyjmowane.
  4. Sprzedawca, po otrzymaniu od Kupującego reklamacji ustosunkowuje się w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia reklamacji do żądań Kupującego. Sprzedający będzie uprawniony również, w przypadku gdy będzie wymagał tego charakter szkody, do przekazania reklamowanego towaru wraz z dokumentem reklamacji do serwisu, który dokonuje zbadania rodzaju i zakresu niezgodności towaru z umową. Jeżeli w ciągu w/w terminu Sprzedawca nie ustosunkuje się w żaden sposób do żądań Kupującego, oznacza to, iż uznał te żądania za uzasadnione. 14-dniowy termin dotyczy tylko i wyłącznie udzielenia odpowiedzi na reklamację Kupującego przez Sprzedawcę. Czas realizacji żądań Kupującego wynikających z reklamacji w zależności od rodzaju i zakresu niezgodności towaru z umową może trwać dłużej niż 14 dni.
  5. W przypadku uznania żądań Kupującego wynikających z reklamacji towar naprawiony zostanie przesłany przez Sprzedawcę Kupującemu.
  6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady, o których Kupujący wiedział w momencie dokonywania zakupu lub, oceniając rozsądnie, powinien wiedzieć.

  § 6 Warunki odstąpienia od umowy bez podania przyczyny

  1. Zgodnie z  Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), w terminie czternastu dni od zawarcia umowy, konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, zatem stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Celem odstąpienia od umowy, konsument ma obowiązek poinformować  na piśmie sklep o rezygnacji z zamówionego produktu w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
  2. Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy można pobrać ze strony internetowej sklepu.
  3. Konsument ma obowiązek bezzwłocznie zwrócić zamówiony towar przedsiębiorcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt kurierem, przesyłką ubezpieczoną, opiewającą na pełną kwotę wartości rzeczy.
  6. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
  8. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu wyłącznie kosztów najtańszego zwykłego sposób dostarczenia towaru, nawet jeżeli Kupujący wybrał inny droższy rodzaj dostawy.

  § 7 Postanowienia końcowe

  1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu LeSabre nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Kupującego.
  2. Zespół sklepu LeSabre dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
  3. Sklep LeSabre zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodności i rzetelność klienta.

  § 8 Ochrona prywatności i inne prawa

  1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr.133, poz. 883).
  2. Prezentacja zawartości Sklepu w Internecie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
  3. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżone znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

  FORMULARZ REKLAMACYJNY

  POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  Chcesz obejrzeć zegarek?
  Odwiedź nas w showroomie!

  umów spotkanie

  Masz pytania? Chcesz porozmawiać? Chętnie pomożemy! Pozostaw kontakt lub zadzwoń do nas.

   Umów spotkanie